ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μια «ωραία ατμόσφαιρα» στο ΠΑΣΟΚ...

Ναυτικό